Информационе технологије - Струковне студије

informacionetehnologijeСтуденти се образују за пројектовање, имплементацију, конфигурисање и администрирање рачунарских система и рачунарских мрежа, очување безбедности рачунарских система, обуку и подршку корисницима, пројектовање, развој и имплементацију програмских система, база података и веб апликација. Стручњаци овог профила потребни су свакој фирми која има преко десет запослених. Овај струковни студијски програм пружа идеалну комбинацију практичних знања и вештина потребних за адекватно функционисање рачунарске инфраструктуре, али и за развој софтвера који се на њој извршава.

Опширније...Назив студијског програма: Информационе технологије (реакредитован 2014.)
Претходни назив студијског програма: Информационе технологије (акредитован 2009.)
Трајање: 3 године (180 ЕСП бодова)
Звање: Струковни инжењер информационих технологија и система
Број студената који се уписују у прву годину: до 60 студената

Услови за упис:

  • Завршена средња школа у трајању од 4 године,
  • Положен пријемни испит из информатике.
  • За упис на основне струковне студије полаже се само пријемни испит из информатике, при чему на самим студијама нема математичких, већ стриктно практичних предмета,
  • Детаљније о упису,
  • Припремна настава и пријемни испит.


Акредитација и дозвола за рад