Припремна настава и пријемни испит

Основне академске студије - припремна настава и пријемни испит: 


РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ (25 студената)
програм основних академских студија који траје четири године и носи 240 бодова по ЕСПБ

РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО (25 студената)
програм основних академских студија који траје четири године и носи 240 бодова по ЕСПБ

РАЧУНАРСКИ ДИЗАЈН (20 студената)
програм основних академских студија који траје четири године и носи 240 бодова по ЕСПБ


Основне струковне студије - припремна настава и пријемни испит: 

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (30 студената)
програм основних струковних студија који траје три године и носи 180 бодова по ЕСПБ


ОНЛАЈН ПРИЈАВА ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 

Пример уплатнице