„Школска рачунарска мрежа и Интернет“.

У сарадњи са Заводом за унапређење образовања и васпитања Републике Србије на Рачунарском факултету у Београду одржан је семинар за наставнике београдских средњих школа „Школска рачунарска мрежа и Интернет“.