Конкурс за упис на дипломске академске - мастер студије

Рачунарски факултет објављује конкурс за упис студената на дипломске академске - мастер студије у летњем семестру школске 2008/2009. године, за студијске програме:

Рачунарске комуникације (15 студената)

Интелигентни системи (10 студената)

Студије трају два семестра, а цена школарине износи 2.700 у динарској противвредности. Право да конкуришу имају кандидати који су завршили студије у трајању од четири године или имају 240 бодова по ESPB.