Интернет огледало - јануар 2008.

Захваљујући сарадњи CET-а и Интернет огледала, обезбеђен је већи број примерака овог познатог домаћег рачунарског магазина. Студенти могу подићи свој бесплатни примерак у студентској служби.