РАФ на скупу "Информатичко образовање у пракси"

На скупу који су организовали Привредна комора Београда и Удружење е-Развој, под називом "Информатичко образовање у пракси", представљен је Рачунарски факултет. Љиљана Бјеличић, портпарол РАФ-а, упознала је присутне са студијским програмима на факултету, стипендирањем и бројним успесима студената на међународним информатичким такмичењима. Представљен је и оснивач факултета, компанија CET, као и Рачунарска гимназија.