Мастер рад - Александар Цветковић

На Рачунарском факултету одржана је одбрана мастер рада, студент Александар Цветковић је одбранио рад на тему "Примена нових софтверских технологија за реализацију контролних система". У комисији су били професори Стеван Милинковић и Душан Тошић.

Опширније...

ЕТФ о РАФ-у

Електротехнички факултет Универзитета у Београду, поводом обележавања Дана факултета, издао је публикацију под називом "160 година од родјења Михајла Пупина - 120 година наставе електротехнике на Београдском универзитету" у којој је споменут и Рачунарски факултет. Наводи се да је РАФ овом факултету упитио захтев за ангажовање наставника рачунарства, а да је ЕТФ то одбио и оформио нови смер за софтверско инжењерство. Прочитајте одломак:

 

Опширније...

Одбрана мастер рада на РАФ-у

Студент Александар Цветковић ће бранити свој мастер рад на тему "Примена нових софтверских технологија за реализацију контролних система". Одбрана ће се одржати у четвртак 15. јануара у 17 часова (учионица РАФ 2). У комисији су професори Стеван Милинковић и Душан Тошић, а одбрана рада је јавна.

Дипломирала - Ана Васиљевић

Пред новогодишње празнике на РАФ-у је дипломирала Ана Васиљевић са темом "Пример симбиозе 3D printinga и стереоскопске stop-motion анимације". Ментор рада био је проф. Душан Вујошевић, а члан комисије Драган Милетић. "У дипломском раду је објашњена симбиоза S-3D-a и 3D printinga на примеру филма Каролина. Истраживањем и промишљањем за потребе рада дошла сам до закључка да ће предности технологије, када је у питању везаност 3D штампања са stop-motion продукцијом, несумњиво тек бити примећене. При том, закључила сам и да постоји низ препрека за премошћавање јаза измедју stop-motion и могућности компјутерске анимације." - закључује Ана Васиљевић.

Дипломирао - Небојша Прибиловић

"Системи одржавања и отклањања сметњи у приступној телекомуникационој мрежи" тема је дипломског рада Небојше Прибиловића, студента који је јуче дипломирао на Рачунарском факултету. Ментор рада био је професор Десимир Вучић, а члан комисије Драган Милетић. "Ефикасно и правовремено одржавање приступне телекомуникационе мреже доприноси квалитетнијем саобраћају и непрекидности везе, што за последицу има задовољне кориснике и профитабилност предузећа. У будућности се може очекивати континуалан развој како жичних тако и бежичних приступних мрежа како би се ускладиле потребе корисника за широкопојасним сервисима и економски интереси провајдера сервиса." - закључује Небојша у свом дипломском раду.

Дипломирао - Стефан Срећковић

Студент РАФ-а, Стефан Срећковић, дипломирао је јуче са радом "Увод у IPv6". Одбрани су присуствовали Мирјана Радивојевић, ментор, и Драган Милетић, члан комисије. "У овом раду направљен је увод у TCP/IP референтни модел, укратко је описан сваки од слојева модела и улоге њима додељене. Објашњена је корелација слојева и начин на који размењују податке међусобно, енкапсулацијом и де-енкапсулацијом. Описан је IPv4 протокол, адресирање на Интернету и рутирање пакета међу уређајима. Указани су реални проблеми адресног простора, недостатак адреса на Интернету и технике миграције којима би се олакшао прелазни период." - закључује Стефан на крају свог излагања.