Дипломирала - Ана Васиљевић

Пред новогодишње празнике на РАФ-у је дипломирала Ана Васиљевић са темом "Пример симбиозе 3D printinga и стереоскопске stop-motion анимације". Ментор рада био је проф. Душан Вујошевић, а члан комисије Драган Милетић. "У дипломском раду је објашњена симбиоза S-3D-a и 3D printinga на примеру филма Каролина. Истраживањем и промишљањем за потребе рада дошла сам до закључка да ће предности технологије, када је у питању везаност 3D штампања са stop-motion продукцијом, несумњиво тек бити примећене. При том, закључила сам и да постоји низ препрека за премошћавање јаза измедју stop-motion и могућности компјутерске анимације." - закључује Ана Васиљевић.