Студент Александар Вишњички одбранио је дипломски рад на тему "Бежичне сензорске мреже у пољопривреди"

Студент Рачунарског факултета Александар Вишњички је 30. октобра 2020. године одбранио дипломски рад на тему "Бежичне сензорске мреже у пољопривреди" пред комисијом коју су чинили: ментор др Петар Бојовић и члан професор Горан Мартић.

Опширније...

Студент Саша Самарџић одбранио је дипломски рад на тему "Подухват новог типа платформе за електронско пословање пројектован техником лин канваса"

Студент Рачунарског факултета Саша Самарџић је 29. октобра 2020. године одбранио дипломски рад на тему "Подухват новог типа платформе за електронско пословање пројектован техником лин канваса" пред комисијом коју су чинили: ментор др Душан Вујошевић и члан др Ђорђе Бабић.

Опширније...

Студенткиња Наташа Радуловић одбранила је свој дипломски рад на тему "Примена дигиталних филтара за уклањање шума код ЕКГ сигнала"

Студенткиња Рачунарског факултета Наташа Радуловић је 29. октобра 2020. године одбранила дипломски рад на тему "Примена дигиталних филтара за уклањање шума код ЕКГ сигнала" пред комисијом коју су чинили: ментор др Ђорђе Бабић и члан др Душан Вујошевић.

Опширније...

Студент Драган Мандић одбранио је свој дипломски рад на тему "Инфраструктура као код"

Студент Рачунарског факултета Драган Мандић је 14. октобра 2020. године одбранио дипломски рад на тему "Инфраструктура као код" пред комисијом коју су чинили: професор Горан Мартић и члан др Петар Бојовић.

Опширније...

Студент Никола Шимшић одбранио је дипломски рад на тему "Тестирање сигурносно-критичног кода коришчењем методе убризгавања грешке у уграђеним (embedded) системима у аутомобилској индустрији"

Студент Рачунарског факултета Никола Шимшић је 23. октобра 2020. године одбранио дипломски рад на тему "Тестирање сигурносно-критичног кода коришчењем методе убризгавања грешке у уграђеним (ембеддед) системима у аутомобилској индустрији" пред комисијом коју су чинили: ментор др Петар Бојовић и члан др Бојана Димић Сурла.

Опширније...

Студенткиња Теодора Младеновић одбранила је свој дипломски рад на тему "Анализа разлика између класичне и дигиталне обраде фотографије"

Студенткиња Рачунарског факултета Теодора Младеновић је 22. октобра 2020. године одбранила дипломски рад на тему "Анализа разлика између класичне и дигиталне обраде фотографије" пред комисијом коју су чинили: ментор др Душан Вујошевић и члан др Ненад Малешевић.

Опширније...